Nenechajte si zničiť manželstvo!

Manželstvo je niečo nádherné a úžasné. Nikto si nepraje nechať manželstvo dobrovoľne zničiť. Teda presnejšie, určite si to neprajú sami manželia a nepraje si to ani Boh, ktorý ich spojil v jedno. Ježiš však upozorňuje, že toto nebezpečenstvo tu je: „Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“ (Jn 10, 10)

Nenechajte sa okradnúť o lásku, nedovoľte zabiť váš vzťah, nenechajte si zničiť manželstvo! Nechcete to vy a nechce to ani Boh. Naopak, Boh chce, aby ste vo svojom manželstve „mali život, a to v hojnej miere“ (porov. Jn 10, 10 SEP).

Aj my sme sa v projekte Milovať a ctiť rozhodli ponúknuť vám pomoc a povzbudenie formou krátkej knižky „Aby vám deti nezničili manželstvo"

Aby bolo jasné hneď na začiatku: Deti vám nemôžu zničiť manželstvo.

Deti nie. Zničiť si ho však môžete vy nesprávnym uplatňovaním svojho rodičovstva a nesprávnou reakciou na narodenie a výchovu detí.

Vôbec to tak však nemusí byť. Nie je to totiž žiadna veda. Boh stvoril človeka tak, že manželstvo a rodičovstvo vychádzajú jedno z druhého, nádherne sa dopĺňajú a nevyhnutne sa navzájom potrebujú. Určite nestoja proti sebe. Naopak, podporujú sa. Bez manželstva niet rodičovstva. Bez ochoty byť rodičom niet manželstva.

Manželstvo ani rodičovstvo nie sú problémom. Je to veľký dar, veľké pozitívum. Problémom je hriech. Náš hriech. Naše sebectvo, naša pýcha, náš strach, naša hlúposť. Alebo aj – inak povedané – naša neochota zomrieť sám sebe, naša neochota pokoriť sa, naša neochota vyjsť zo zabehaných koľají a komfortu, naša neochota poučiť sa z cudzích i vlastných chýb a zmúdrieť.

Manželstvo aj rodičovstvo tu nie sú na to, aby sme si potvrdili, akí sme skvelí, že všetko zvládame a že nič v našom živote nemusíme zmeniť. Manželstvo a rodičovstvo sú školou lásky a pokory, sú veľkou výzvou a príležitosťou stať sa osobnosťami, stať sa svätými. „Manželstvo pomáha prekonávať uzatváranie sa do seba, egoizmus, vyhľadávanie vlastného pôžitku a otvárať sa druhému, vzájomnej pomoci a darovaniu seba samého.“ (KKC 1609)

Manželstvo a rodičovstvo tu nie sú preto, aby nám „bolo dobre“. Teda aby nám bolo hneď, tu a teraz, stále len príjemne a pohodlne. Manželstvo a rodičovstvo sú tu na to, aby nám (všetkým) bolo (nakoniec) naozaj dobre.

Boh nás určite nechce prostredníctvom manželstva a rodičovstva zničiť. Chce však zničiť náš hriech, naše sebectvo, našu pýchu, náš strach, našu hlúposť. To, čo nám bráni žiť naplno hojným a skutočným životom.

Toto je základ, prvá vec, ktorú musíme pochopiť, ak hovoríme o tom, ako zvládnuť manželstvo a rodičovstvo zároveň.

Zoberme si mladý manželský pár. Keď sa vezmú, sú zrazu stále spolu, venujú sa jeden druhému, majú na seba čas. Takto to trvá niekoľko mesiacov, možno aj rokov. Zvyknú si a berú to ako normálny stav. V skutočnosti je to (dlhodobo) neprirodzené! Dvaja dospelí ľudia v mladom veku, zdraví a plní sily, majú príliš veľa energie a času na to, aby ich venovali iba sebe samému a navzájom jeden druhému. Tento „pretlak“ času a energie nerieši zamestnanie či iné aktivity, napríklad v cirkevnom spoločenstve či dobrovoľnícka činnosť v prospech spoločnosti. Tie sú veľmi dobré, ale nemôžu nahradiť hlbokú vnútornú zmenu, ku ktorej títo (zatiaľ ešte) bezdetní manželia potrebujú dospieť. Je čas, aby prestali žiť iba jeden pre druhého, ale aby začali žiť spolu pre druhého, ktorý je jedným z nich. To nie je krok dozadu, to je krok vpred, na vyšší level lásky.

Toto platí, samozrejme, o (mlado)manželoch, ktorí sú zdraví a môžu mať deti, a ktorí zároveň nemajú vážne životné okolnosti, kvôli ktorým plánujú počatie detí oddialiť. Zdôrazňujem pri tom však „vážne životné okolnosti“ v duchu toho, čo hovorí katechizmus: „Z oprávnených dôvodov manželia môžu chcieť oddeliť časovým odstupom plodenie svojich detí. Majú si však overiť, či ich túžba nevyplýva
z egoizmu a či je v súlade s pravou veľkodušnosťou zodpovedného rodičovstva.“ (KKC 2368)

Nebojte sa mať deti! Deti nie sú (a ani nemôžu) byť ničiteľmi manželstva. Práve naopak!

„Plodnosť je dar, je jedným z cieľov manželstva, lebo manželská láska prirodzene smeruje k tomu, aby bola plodná. Dieťa neprichádza zvonku ako čosi pridané k vzájomnej láske manželov; vzniká v samom srdci tohto vzájomného darovania sa, ktorého je ovocím a zavŕšením.“ (KKC 2366)

Deti.

Dar a cieľ.

Manželská láska k tomu prirodzene smeruje.

Dieťa neprichádza zvonku ako čosi pridané. Vzniká v samom srdci.

Toto si treba uvedomiť, toto treba precítiť, toto si treba obnoviť, toto si treba prosiť od Otca. Ak je v našom srdci a v našej mysli niečo iné, ak úprimne neprežívame, že plodnosť, rodičovstvo, deti sú darom a požehnaním, ak nám nie sú prirodzené, ak máme dokonca pocit, že ohrozujú naše manželstvo a náš vzťah, potrebujeme zmeniť zmýšľanie a uveriť evanjeliu, dobrej správe o manželstve a rodičovstve.

„Samotná manželská ustanovizeň a manželská láska sú svojou prirodzenou povahou zamerané na plodenie a výchovu potomstva, a tým dosahujú akoby svoju korunu. Deti sú najvzácnejším darom manželstva a najviac prispievajú k dobru samých rodičov.“ (KKC 1652)

Deti sú najvzácnejším darom manželstva.

Deti najviac prispievajú k dobru samých rodičov.

Ak tomu veríte, ale hľadáte spôsob, ako sa to dá prakticky zvládnuť, odporúčame vám, aby ste siahli po našej najnovšej publikácii Aby vám deti nezničili manželstvo. Za najlepšiu cenu aj s podpisom autora ju nájdete v obchode na stránke Milovať a ctiť.

Ako dosiahnuť, aby bola vaša žena spokojná?

Ako dosiahnuť aby vaša žena bola spokojná-2

Väčšina mužov, ktorých poznám, si roky láme hlavu hľadaním odpovede na otázku: „Čo mám robiť, aby bola moja žena spokojná?“ A priznám sa, že aj ja som si tým dlho lámal hlavu. Roky. Ale už si nelámem.

Niektorí muži hľadajú odpoveď na to, ako urobiť svoju ženu spokojnou, pretože ju milujú. „Milujem ju, a preto chcem, aby bola spokojná.“

Iní muži chcú, aby bola ich žena spokojná, lebo oni sami chcú mať pokoj. „Keď bude spokojná, dá mi snáď konečne pokoj!“ Táto ich stratégia má však minimálne dve zásadné chyby. Po prvé, je sebecká. A po druhé, nefunguje! Ono, sebectvo v manželstve všeobecne nefunguje. Aspoň nie dlhšiu dobu. Ak si chcete spokojne hovieť vo svojom sebectve, nežeňte sa!

Mal som známeho, ktorého manželka stále do niečoho hnala. Neraz to boli veci, ktoré nielenže neboli nutné, ale o ktorých užitočnosti a správnosti by sa dalo úspešne pochybovať. Keď som sa mu snažil jemne naznačiť, že mne sa to príliš nepozdáva, obhajoval sa vždy rovnako: „Urobím ešte toto a budem mať pokoj.“ Samozrejme, nikdy ho nemal.

Predstava a spôsob dosiahnutia spokojnosti sa totiž u manželov môže dramaticky líšiť. Napríklad, čo sa týka naplnenia našich túžob a potrieb, sme my, muži, zvyčajne jednoduchší a priamejší. Priemerný muž toho veľa nepotrebuje. Teda, aspoň čo sa týka rozsahu. Dokáže ho uspokojiť zopár pomerne dostupných vecí. Má ich a je spokojný. Žena má zvyčajne oveľa širší záber. A zároveň aj oveľa bohatší duševný svet ako jej manžel.

Muž by sa preto nemal prehnane znepokojovať myšlienkami, ako zabezpečiť, aby bola jeho žena spokojná. Už aj preto, že my, muži, ideme na to zvyčajne z nesprávnej strany. „Nie je spokojná? Tak urobím viac!“ Viac práce, viac peňazí, viac vecí, viac času… Jednoducho VIAC! V manželskom vzťahu je však len málokedy riešením jednoduché zvýšenie výkonu. Častejšie netreba VIAC, ale treba INAK.

Boh chce, aby bola tvoja žena spokojná. On ju stvoril a on vie, ako na to. Má svoj plán. A ty máš v ňom dôležité miesto. Veľmi dôležité miesto! Nie je to však miesto, ktoré patrí jemu. Nemôžeš ho nahradiť. Nemôžeš naplniť srdce svojej manželky „až po okraj“. To môže jedine on!

A čo mám teda robiť ja?

Konečne správna otázka! Boh s tebou v tomto pláne počíta, Boh ťa potrebuje. Neznepokojuj sa, nebuď ustarostený o to, či je tvoja manželka (už konečne) spokojná.

Miluj ju!

To je tvoja úloha. Miluj svoju manželku! Miluj ju naplno, na sto percent. To je to, čo chce Boh od teba, manžel.

Láska nie je v protiklade s činnosťou. Láska neznamená nič nerobiť. Láska, naopak, veľmi často vedie k veľkým a heroickým výkonom. Výkon však nikdy nemôže nahradiť lásku. Svätý Augustín hovorí: „Miluj a rob, čo chceš!“ V prvom rade svoju manželku miluj! A potom už rob z tej lásky všetko, k čomu ťa inšpiruje.

Počul som na to jedno krásne vysvetlenie: „Ľudia aktívni v Cirkvi sa delia na pracovníkov a milovníkov. Pracovníci sú charakteristickí tým, že veľa pracujú. Milovníci tým, že veľa milujú. Milovníci dosahujú lepšie výsledky. Jednoducho urobia viac.“

Podobne to platí o manželstve. Veľmi veľa manželov akoby malo na čele vyryté „Pracovník“. Makajú, drú „od nevidím do nevidím“, nasadzujú do práce pre svoju rodinu všetky svoje sily a svoj čas. Ak však príde na rad otázka lásky k manželke, sú v rozpakoch, ošívajú sa a poukazujú na to, čo všetko urobili a že na nejaké „kraviny“ nemajú čas.

Buď „Milovník“. A pamätaj, že nakoniec sú to „milovníci“, kto urobí viac; nie „pracovníci“. Ak chceš za každú cenu urobiť viac, tak viac miluj!

Keď bude tvoja manželka vyjadrovať svoju nespokojnosť, určite neber jej slová na ľahkú váhu, zober si jej zdieľanie k srdcu a urob, čo môžeš a máš urobiť. Necíť sa však byť za to hlavným zodpovedným, nerob si preto výčitky. Keď si urobil, čo si mohol a mal, a ona je stále nespokojná, pošli ju za Bohom. Nie, nemyslím tým, že sa jej máš zbaviť. Myslím tým, že ju máš povzbudiť, aby hľadala a našla svoje bytostné naplnenie v Bohu. Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.“ (Ž 37, 4)

Nie si zodpovedný za totálnu spokojnosť svojej manželky, ale určite si zodpovedný za to, či ju ako manžel miluješ. Nech už by ti tvoja žena vyčítala hocičo, len nech to nie je to, že ju nemiluješ!

Objednajte si celú knihu "Muži milujte svoje manželky". Využite zľavový kupón: muzimilujte

Prihlásenie

Košík

OZ MILOVAŤ A CTIŤ

Ul. Republiky 6
010 01 Žilina

+421 950 730 207
info@milovatactit.sk

IČO: 50059793
DIČ: 2120167005

Podnikateľský subjekt je zapísaný v OU Žilina, OU-ZA-OZP1-2015/045753-2
Číslo živnostenského registra 580-57157

Copyright © Milovať a ctiť 2018 | tojemalina