Stenu dáme preč

Je možné mať v 21. storočí čistý vzťah?

So Sonkou sme sa prvýkrát stretli, keď som mal pätnásť rokov. Sonka mala len štrnásť. Už o rok na to sme začali spolu chodiť. Príliš skoro? A teraz si predstavte, že ja som v našom vzťahu od začiatku plánoval manželstvo. Aj keď Sonka vtedy neverila, že spolu vydržíme viac ako dva týždne. Bláznivé?


A ešte si k tomu pridajte, že sme obaja chceli mať čistý vzťah. To znamená, že sme nechceli mať sex (a telesné prejavy s tým spojené) počas celého nášho vzťahu, až do manželstva. A chodili sme spolu 7 rokov.

Nezvládnuteľné? Nereálne? Je možné v súčasnej dobe vydržať v čistote vo vzťahu sedem rokov?

„Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: ‘Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné.’“ (Mk 10, 27)

Mnohí z nás bojujú s čistotou. Či už vo svojom osobnom živote, alebo neskôr vo vzťahoch. Žijeme v „presexualizovanom“ svete - nahota a pornografia na nás číha na každom mieste. Vo svete sa neustále stále posúvajú hranice toho, čo už je v poriadku a čo nie. Mnohokrát sa to potom premietne aj do nášho života. Uvažujeme vo svojom srdci, či by sme troška nezvoľnili, neuvoľnili sa, však takto už žijú všetci naokolo. Niektorí v našom okolí nám hovoria, aby sme to s tými vzťahmi nebrali príliš vážne. Svet nás láka do kompromisov, a volá, aby sme si život poriadne „užili“. Čo však na to hovorí Ježiš?

„Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci! Takto, že si vlažný, ani horúci ani studený, už-už ťa vypľúvam z úst.“ (Zjv 3, 15-16)

Boh nás pozýva žiť radikálny život. Je to život, ktorý stojí za to. Je to život, ktorý má cenu. Našich sedem rokov vo vzťahu nebolo ľahkých. Mnohokrát sme tvrdo bojovali, aby sme v čistote vydržali. Bežali sme, aby sme dobehli k cieľu, „za víťaznou cenou Božieho povolania zhora v Kristovi Ježišovi.“ (Flp 3, 16). A tá cena stála za to. 

Rozhodnutie žiť čistý vzťah sme mali obaja hlboko v našich srdciach. Ja osobne (Sonka) som na začiatku nášho vzťahu veľmi cítila, že čo sa týka telesných prejavov lásky (objatia, bozky), nechcem spraviť nič, čo by som neskôr ľutovala. Z Lukášovej strany to bolo podobné. Vedela som, že netúži len po mojej vonkajšej kráse, ale chce poznať kto som, aká som, čo mám rada. Túžil poznať moje srdce.

Oblasť čistoty je tak vzácna, že je na ňu vyvíjaný neustály tlak. Bolo to tak aj v našom vzťahu. Ale poznáte to, čím väčší je tlak, tým krajší diamant vznikne. Slovo „diamant“ znamená nepremožiteľný. A práve ten tlak a boj o čistotu, ktorý sme bojovali počas nášho chodenia, si Boh použil na to, aby vytvoril niečo pevné a nepremožiteľné, na čom môžeme v manželstve stavať.

Vždy, keď sme v našom vzťahu prežívali tlak na čistotu, bol tu Ježiš. On nechce, aby sme zahynuli, ale chce nám dať život. A to sme zažili aj my počas nášho chodenia. Boh tu bol pre nás, aj keď sa vyskytli nejaké prešľapy.

„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ Jn 3,16

Boh nás tak miluje. Dal za nás všetko. Aj za teba. 

Keď sme nejakým spôsobom zhrešili v čistote a prišli sme k Bohu, otvorili svoje srdcia a vyznali mu svoje hriechy, on nás prijal a odpustil nám. Často sme vyznávali, že nechceme sebecký vzťah, ale túžime žiť náš vzťah tak, ako nás pozýva On. Pretože to, čo dáva Boh, je viac než to, čo ponúka svet.

Sme veľmi vďační za sedem rokov chodenia, ktoré sme spolu zažili pred manželstvom. Chceme s tebou zdieľať, čo sme za tieto roky zažilil, a ukázať ti princípy, ktoré nám pomohli obstáť v čistote.

Nie sú to žiadne dogmatické normy. Netvrdíme, že neexistujú ďalšie spôsoby ako si udržať čistý vzťah. Nám ale tieto zásady pomohli nielen obstáť v čistote, ale aj vybudovať si pevný a zdravý vzťah. Takisto netvrdíme, že každý pár by mal prežívať čas chodenia úplne rovnako ako my. Naopak, túžime, aby bol náš príbeh inšpiráciou, povzbudením. Ak práve vo svojom živote riešiš tieto otázky, veríme, že ti náš príbeh dodá odvahu a prebudí v tebe túžbu po tom, aby bol celý tvoj život zameraný na Boha - aj v oblasti vzťahov a chodenia.

Túto knihu sme nazvali „Stenu dáme preč“, pretože častokrát sa v kresťanských kruhoch o téme vzťahov a čistoty nerozpráva, alebo sa o nich nehovorí na rovinu. Môže to potom v nás vyvolávať pocit, že kresťania s tým problém nemajú, a vlastne jediný, kto s tým bojuje, sme my sami.

Preto chceme dať v tejto knihe stenu preč. Chceme písať čo najúprimnejšie, aby si v nej mohol nájsť božie princípy pre svoj život, vzťah či kráčanie v čistote a následne ich mohol uplatniť. Pretože to stojí za to.

Knihu Stenu dáme preč nájdete na našom eshope.

Prihlásenie

Košík

OZ MILOVAŤ A CTIŤ

Ul. Republiky 6
010 01 Žilina

+421 950 730 207
info@milovatactit.sk

IČO: 50059793
DIČ: 2120167005

Podnikateľský subjekt je zapísaný v OU Žilina, OU-ZA-OZP1-2015/045753-2
Číslo živnostenského registra 580-57157

Copyright © Milovať a ctiť 2018 | tojemalina